14 diciembre 2006


Wilaya de El Aaiún. Fadel Jalifa

Vista de El Aaiún. Fadel Jalifa

Vista de Smara. Fadel Jalifa

Vista de Dajla. Fadel Jalifa

Fantasía. Fadel Jalifa

Razam (baile con el tbal saharaui). Fadel Jalifa

Polisario. Fadel Jalifa

"Paisaje de Tiris". Fadel Jalifa